Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η Διοίκηση  της OCEANKING έχοντας πλήρη συναίσθηση των δυσμενών συνεπειών της πανδημίας του COVID-19, και με αίσθημα ευθύνης απέναντι στους ανθρώπους της αλλά και στην κοινότητα γενικότερα, πήρε την απόφαση να εφαρμόσει άμεσα μέτρα λειτουργείας της εταιρείας «εξ ‘αποστάσεως».

Bασικός σκοπός αυτής της απόφασης αποτελούν πρωτίστως η προστασία του ανθρωπίνου δυναμικού μας, ανεξαρτήτως κόστους και συγχρόνως, ανταποκρινόμενοι στις προτροπές του ΠΟΥ και της Κυβέρνησης της χώρας μας,  η συμβολή μας στην αποτροπή της διασποράς του ιού.

Η OCEANKING, αν και «απομακρυσμένα» από την  Δευτέρα 16  Μαρτίου,  θα εξακολουθήσει να είναι πλήρως λειτουργική. Το τηλεφωνικό κέντρο θα λειτουργεί κανονικά και το προσωπικό μας θα ανταποκρίνεται άμεσα στα αιτήματα των πελατών μας.

Θεωρώντας ότι ο καθένας μας ξεχωριστά έχει προσωπικό χρέος και ευθύνη να προστατεύσει από πλευράς του τις ευπαθείς ομάδες, τους γονείς, τους φίλους, τους συνεργάτες,κλπ., η OCEANKING συνεισφέρει ενεργά, ώστε να βγούμε σύντομα από αυτήν την περιπέτεια, όσο πιο αλώβητοι γίνεται.

Ελπίζουμε, χάρη στα αποτελεσματικά μέτρα που παίρνει η χώρα μας, αλλά και στις υπεύθυνες ενέργειες του καθένα μας ξεχωριστά, όλη αυτή η δυσάρεστη κατάσταση να ξεπεραστεί το συντομότερο..

Είμαστε αισιόδοξοι, …και δεν ξεχνάμε,  «Μένουμε Σπίτι…. Μένουμε Υγιείς!!!»


OCEANKING’s management, fully aware of the adverse effects of the COVID-19 pandemic and having sense of social responsibility towards its staff and the community, has decided to implement a “remote working” policy with immediate effect.

This decision was primarily taken in order to protect our workforce, no matter the cost. At the same time, responding to the instructions of the WHO and the Greek Government’s,  OCEANKING attempts to slow the spread of the coronavirus. 

OCEANKING, although “operating remotely” from Monday, March 16, will continue to be fully operational. Our call center will work normally and our staff will respond promptly to our customers’ enquiries and needs.

Considering that everyone, individually, has his own societal responsibility to protect vulnerable groups, parents, friends, partners, etc., OCEANKING aims to contribute actively to getting out of this unprecedented adventure soon.

We hope, thanks to our country’s prompt and effective measures, as well as to our own responsible actions, that this unpleasant situation will be overcome, as soon as possible.

We are optimistic, … and never forget, “To stay home …. To stay Healthy !!! »