Carola Yannouli on Decarbonization Solutions at the 7th Maritime Conference by Naftemporiki

#decarbonization #conference

H Κάρολα Γιαννούλη, Γενική Διευθύντρια της Oceanking, συμμετείχε χθες στο πάνελ συζήτησης που αφορούσε την  Ναυτιλία Μικρών Αποστάσεων, στο εξαιρετικά επιτυχημένο 7ο Ναυτιλιακό Συνέδριο της Ναυτεμπορικής. Ένα από τα βασικά σημεία που εστίασε η κα Γιαννούλη ήταν ότι, παρά τη μεγάλη διαθεσιμότητα τεχνολογιών απανθρακοποίησης με πολλαπλές εγκαταστάσεις, δεν υπάρχει μία λύση που να ταιριάζει σε όλες τις περιπτώσεις. Η επιλογή της κατάλληλης τεχνολογίας ή συνδυασμού τεχνολογιών, από τεχνική και λειτουργική σκοπιά, για κάθε πλοίο και εμπορική διαδρομή, είναι κρίσιμη για να διασφαλιστεί θετική απόδοση στην εφαρμογή των τεχνολογιών. Κατά τη διάρκεια του πάνελ η κα Γιαννούλη ερωτήθηκε για τις καταλληλότερες τεχνολογίες με στόχο την απανθρακοποίηση όπως επίσης για την ορθή διαδικασία επιλογής τους. Ακολουθεί ολόκληρη η τοποθέτησή της.

Τεχνολογίες Απανθρακοποίησης στη Ναυτιλία Μικρών Αποστάσεων

Η ναυτιλία έχει κληθεί να ικανοποιήσει τους στόχους απανθρακοποίησης μέχρι το 2050, ενώ θα πρέπει να διατηρήσει το bottom line της, κάτι που δεν είναι εύκολο.

Από τη μία πλευρά οι τεχνολογίες που αφορούν τα εναλλακτικά καύσιμα έχουν αναπτυχθεί ραγδαία τα τελευταία χρόνια, κυρίως από τους κατ/ές μηχανών. Με εξαίρεση όμως το LNG, όλες οι άλλες περιπτώσεις όπως αμμωνία, μεθανόλη κτλ, αν δεν κάνω λάθος, αφορούν πλοία υπό κατασκευή που δεν έχουν παραδοθεί ακόμα. Παρόλο που θεωρητικά για τη ΝΜΑ η ανάπτυξη των υποδομών διάθεσης είναι πιο διαχειρίσιμη, τα ερωτηματικά για την παραγωγή, τη διαθεσιμότητα, την ενεργειακή απόδοση, αλλά και το κόστος των εναλλακτικών καυσίμων παραμένουν.

Από την άλλη μεριά όμως υπάρχουν τεχνολογίες που συνεισφέρουν στην απανθρακοποίηση μέσω της μείωσης της κατανάλωσης του καυσίμου, οι οποίες έχουν σημαντικό αριθμό εφαρμογών πάνω υπάρχοντα στόλο και savings από 3% έως και πάνω από 20%.

Πρώτον, δεδομένου ότι ο μέσος όρος ηλικίας των πλοίων στην ΝΜΑ είναι περίπου 20 χρόνια και ίσως το design της έλικας να μην είναι τόσο αποδοτικό, ενδεχομένως να υπάρχουν περιθώρια μείωσης της κατανάλωσης μέσω της βελτιστοποίησης του design της έλικας. Επιπλέον,  στις περισσότερες περιπτώσεις λόγω EPL απαιτείται έλικα με καινούριο design, καθώς η μηχανή και η έλικα έχουν σχεδιαστεί σε διαφορετικό operating point. Είναι μια τεχνικά ακέραια και αποδοτική λύση από οικονομικής άποψης που μπορεί να έχει savings από 2-6%.

Δεύτερον, για συγκεκριμένες διαδρομές, όπως π.χ. στη βόρεια θάλασσα, η συνεισφορά των τεχνολογιών WASP μπορεί να αποδειχθεί η πιο βιώσιμη λύση με payback time κάτω των 3 ετών.

Τρίτον, η χρήση energy storage systems (μπαταριών δηλαδή) ενδείκνυται όχι μόνο για την ικανοποίηση για zero carbon operations στα ευρωπαϊκά λιμάνια από το 2026, αλλά και για την μείωση του  OPEX λόγω της πιο αποδοτικής χρήση της μηχανής.

Τέταρτον, σημαντική όμως συνεισφορά πιστεύω ότι μπορεί να έχει και η βελτιστοποίηση επιχειρησιακών πρακτικών μέσω του digitalization. Ψηφιακές λύσεις όπως shaft power limitation, fleet performance monitoring και το voyage optimization μπορούν να συμβάλλουν σημαντικά στην επίτευξη των δεικτών EEXI και CII.

Τέλος, οι τεχνολογίες onboard carbon capture βρίσκονται σε ένα προχωρημένο στάδιο εξέλιξης και για τα πλοία της ΝΜΑ η διαχείριση των αποβλήτων τέτοιων συστημάτων μπορεί να είναι πιο εύκολα διαχειρίσιμη.

Πάντως σε κάθε περίπτωση, θεωρώ ότι η μεγαλύτερη πρόκληση δεν είναι η διαθεσιμότητα τέτοιων τεχνολογιών, αλλά η επιλογή από την πλοιοκτήτρια εταιρεία της πιο κατάλληλης τεχνικά και cost-efficient τεχνολογίας για το συγκεκριμένο πλοίο και το συγκεκριμένο trade route.

Επιλογή βέλτιστων τεχνολογικών λύσεων

Επειδή δεν υπάρχει μοναδική λύση και η βιωσιμότητα της, είτε αυτό αφορά μία τεχνολογία είτε συνδυασμό τεχνολογιών, διαφέρει από βαπόρι σε βαπόρι και ανάλογα με τη διαδρομή που ακολουθεί, θεωρώ ότι από τη μία πλευρά η έγκυρη ενημέρωση και γνώση για τις διαθέσιμες τεχνολογίες, καθώς και η αποτελεσματικότητα τους όσον αφορά την μείωση των εκπομπών, είναι ένα βασικό βήμα που θα καθορίσει καταρχάς την τεχνική καταλληλότητα της κάθε λύσης. Από την άλλη μεριά βέβαια θα πρέπει να εκτιμηθεί και το κατά πόσο είναι οικονομικά αποδοτική και με πιο τρόπο ενδεχομένως μπορεί να χρηματοδοτηθεί.

Με άλλα λόγια, καθώς η απόδοση της κάθε επένδυσης σε τεχνολογίες απανθρακοποίησης εξαρτάται από την τεχνική καταλληλότητα και επηρεάζεται άμεσα από το operation του πλοίου, πιστεύω λοιπόν ότι μια ολιστική προσέγγιση από πλευράς πλοιοκτήτη είναι απαραίτητη για μια επιτυχημένη επιλογή.

Η συνεργασία με εταιρείες, όπως η Oceanking, που παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις και τους κανονισμούς που αφορούν τις τεχνολογίες απανθρακοποίησης και μπορούν να στηρίξουν την πλοιοκτήτρια εταιρεία όχι μόνο στο αρχικό στάδιο με αξιόπιστη ενημέρωση, αλλά και στην εφαρμογή και λειτουργία σε όλη τη διάρκεια ζωής του πλοίου, είναι σημαντική.

Η επιλογή της κατάλληλης λύσης μπορεί να αποτελεί πρόκληση, αλλά ταυτόχρονα είναι και ευκαιρία, ιδίως για τη ΝΜΑ, να γίνει ακόμα πιο ανταγωνιστική.